Experiment over AI -toepassing

De laatste tijd komt er steeds meer in het nieuws over AI-toepassingen. Zo ook op het gebied van geschreven tekst. ChatGPT is een AI-toepassingen die tekst produceert op basis van een commando. In dit experiment laat ik zien of onze hulp nog nodig is.

Voor het experiment heb ik gebruik gemaakt van de open source software van OpenAI.com. Het commando dat ik de AI-bot gaf was:

 

“Write a blog of around 1200 words about the threat of AI applications to the copywriter profession”

Dit kwam eruit:

“De opkomst van kunstmatige intelligentie (AI)-toepassingen op het gebied van contentcreatie heeft geleid tot bezorgdheid over de potentiële bedreiging voor het beroep van copywriting. Naarmate de technologie zich verder ontwikkelt, worden door AI aangedreven tools en platforms steeds geavanceerder en in staat om geschreven inhoud van hoge kwaliteit te produceren.

Een van de grootste bedreigingen voor het beroep van copywriter is het gebruik van door AI aangedreven software voor het genereren van inhoud. Deze tools kunnen gegevens analyseren en geschreven inhoud produceren die zeer relevant is en is toegesneden op specifieke doelgroepen. Dit heeft ertoe geleid dat een groeiend aantal bedrijven en organisaties deze tools gebruikt om geschreven inhoud te produceren voor hun websites, socialemediakanalen en andere online platforms.

Een ander punt van zorg is het gebruik van door AI aangedreven copywritingplatforms en -diensten. Deze platforms gebruiken geavanceerde algoritmen om gegevens te analyseren en geschreven inhoud te produceren die is geoptimaliseerd voor zoekmachines en socialemediaplatforms. Dit heeft ertoe geleid dat een groeiend aantal bedrijven en organisaties deze platforms gebruikt om geschreven inhoud te produceren voor hun websites en andere online platforms.

Het gebruik van AI-aangedreven tools en platforms op het gebied van contentcreatie heeft ook geleid tot de creatie van een nieuw type copywriter, bekend als de “AI-copywriter”. Deze copywriters zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de productie van geschreven inhoud met behulp van door AI aangedreven tools en platforms. Zij zijn ervoor verantwoordelijk dat de inhoud die door deze tools wordt geproduceerd van hoge kwaliteit is en is geoptimaliseerd voor zoekmachines en socialemediaplatforms.

Ondanks deze zorgen zijn er ook veel voordelen aan het gebruik van AI-aangedreven tools en platforms op het gebied van contentcreatie. Een van de grootste voordelen is de mogelijkheid om geschreven inhoud van hoge kwaliteit te produceren in een veel sneller tempo dan traditionele copywritingmethoden. Dit kan bedrijven en organisaties helpen om concurrerend te blijven in de snelle wereld van online contentcreatie.

Een ander voordeel is de mogelijkheid om zeer gerichte en relevante geschreven inhoud voor specifieke doelgroepen te produceren. Dit kan bedrijven en organisaties helpen om hun doelgroep effectiever te bereiken en hun kansen om leads om te zetten in klanten te vergroten.

Concluderend, hoewel het gebruik van AI-aangedreven tools en platforms op het gebied van contentcreatie een bedreiging vormt voor het beroep van copywriting, biedt het ook veel voordelen. Bedrijven en organisaties die deze tools en platforms gebruiken, kunnen veel sneller geschreven inhoud van hoge kwaliteit produceren en kunnen zich effectiever richten op specifieke doelgroepen. Voor copywriters vereist de opkomst van AI-toepassingen in het veld dat ze hun vaardigheden moeten aanpassen en ontwikkelen om relevant te blijven. Ze moeten zich concentreren op het ontwikkelen van hun vaardigheden op gebieden als strategie, creativiteit en verhalen vertellen, die AI nog steeds niet kan repliceren.”

Het oordeel

Technisch gezien is de tekst hartstikke bruikbaar. Er komt een inzicht aan bod, die ik niet zelf verzonnen zou kunnen hebben. De argumenten zijn sterk en overtuigend. Het gebruik van een AI-tool zou ons zeker kunnen helpen om de basis van een tekst neer te zetten. Je geeft in ieder geval alvast richting aan een verhaal. Iets dat de copywriter anders uit zijn eigen kennis moet putten, of via externe bronnen. 

Fijne teksten

Als tekstschrijver/copywriter pretenderen wij altijd de mooiste teksten op te leveren. Teksten die werken en lekker weg te lezen zijn. Ongeacht het taalniveau. Er zijn tools die je helpen om een tekst te beoordelen op basis van algemeen vastgestelde stijlvormen.

Actief vs. Passief

Zo leest men liever de actieve vorm, dan dat teksten in de passieve vorm worden gelezen. Een punt waarbij onze AI-bot niet zo goed rekening mee heeft gehouden.

Zinslengte

Voorts heeft onze AI-robot, in tegenstelling tot hoe wij copwriters in zijn algemeen graag naar teksten kijken, niet al te veel oog voor de lengte van zinnen en is interpunctie blijkbaar iets waar de robot niet naar kijkt. Wij vinden 20 woorden eigenlijk meer dan genoeg.

Dezelfde woorden 

Woorden of woordcombinaties die vaak herhaald worden, daar gaan we ook niet heel lekker op. Dus ‘heeft geleid’ wat er vier keer in staat, lijkt ons wat overdadig.

Alinea’s 

Dan nog de alinea’s. Die lijken wel eeuwig te duren en een tussenkopje hier en daar had mijns inziens wel handig geweest. Blijkbaar iets dat heel menselijk is. 

De vorm

Tenslotte de vorm. Als ik me niet vergis heb ik specifiek gevraagd om een blog van rond 1200 woorden. Dit zijn er 458 geworden. Op zich niet slecht, maar afspraak is afspraak machinetje. 

Conclusie

AI gaat ons werk niet inpikken. Vooralsnog dan in ieder geval. Er ligt wel een prachtige toekomst in het verschiet, waarbij AI ons vak gaat helpen. Het is niet uit luiheid dat we Artificial Intelligence gebruiken, het maakt ons werk efficiënter. Want laten we wel wezen, normaal schrijf je een blog in een middag (als je opschiet). Nu is de basis van deze blog in 3 minuten gelegd en ben ik nog een uurtje bezig geweest met het aanvullen van mijn verhaal. Ik weet in ieder geval wel wat ik de volgende keer doe met mijn blogs…